Aktuality

Informace pro rodiče dětí z MŠ Březí, kteří budou žádat OČR

INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ BUDOU ŽÁDAT O OČR z důvodu uzavření naší mateřské školy:

Minulý týden ČSSZ vydala tuto metodiku a nový formulář.

Nově nevyplňuje ředitelka MŠ Březí, ale rodiče vyplňují formulář sami dle návodu a metodiky na níže uvedeném odkazu. Po vyplnění a vytištění formuláře předáváte svému zaměstnavateli. Nezapomeňte si zaznamenat vygenerované číslo žádosti.

 

Nový formulář žádosti o ošetřovné je k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Žádat o ošetřovné bude jednodušší! Rodičům stačí vyplnit jediný formulář. Zcela nový formulář pro rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář.

Podrobné informace včetně návodu na vyplnění najdete na webu https://www.cssz.cz/.../zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi...

O ošetřovné budete žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen.

Novinkou, která pomůže ČSSZ při hromadném zpracovávání žádostí, je generování jedinečného čísla u každé žádosti při jejím počátku. Toto číslo pak bude sloužit pro snadnou identifikaci dávkového případu a párování dokladů pro zpracování dávky. Bude nutné ho vyplnit na formulář za další kalendářní měsíc, pokud budou mimořádná opatření a související uzavření škol bez přerušení trvat i nadále. Rodiče proto žádáme, aby si toto číslo formuláře pečlivě poznamenali, nebo si formulář žádosti s číslem uložili ve svém počítači.

Na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část, bude zaměstnanec uvádět prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření. Současně zaměstnanec vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě.

Následně zaměstnanec předá formulář svému zaměstnavateli, který na žádost o ošetřovné doplní své záznamy či je uvede na samostatném tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ke kterému žádost o ošetřovné přiloží.

Zaměstnavatel převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a ověřeným způsobem ji zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to buď samostatně či jako přílohu k tiskopisu Záznamy zaměstnavatele. Současně elektronicky odešle Přílohu k žádosti o dávku (NEMPRI).

Formulář žádosti při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-zz

Prodloužení uzavření MŠ

Vážení rodiče,

v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem, jsem rozhodla o PRODLOUŽENÍ UZAVŘENÍ Mateřské školy Březí.

Rozhodnutí je vydáno z provozních, organizačních a epidemiologických důvodů. Stále je pět zaměstnanců v pracovní neschopnosti.

Buďte prosím trpěliví, nejsem schopna ovlivnit ani urychlit uzdravení zaměstnanců a tím zajistit znovuotevření mateřské školy.

Během příštího týdne zveřejním nové informace.

Sandra Bejdáková, ředitelka školy

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD ÚTERÝ 20. 10.

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že během víkendu se u dalšího zaměstnance projevily typické příznaky pro onemocnění Covid-19, je z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví všech jediný možný postup, a to je uzavřít MŠ.

Uzavření je zatím do odvolání. Věřím však, že po podzimních prázdninách, tj. 2. 11., se ve školce sejdeme všichni zdraví.

Ráda bych po testech napsala, že jsem se mýlila a že jsou všichni zdraví, ale nesu zodpovědnost nejen za Vaše děti, ale také za všechny rodiny, kde by se nákaza mohla rozšířit.

Snížení školného budu řešit při dalším zadávání plateb - tj. v půlce listopadu.

Buďte všichni zdraví.

Sandra Bejdáková

Mimořádná situace - omezení provozu

Vážení rodiče,

oslovuji již Vás poněkolikáté v této podivné době s aktuálními informacemi týkající se naší mateřské školy. Situace ve státě je vážná a bohužel ani v naší mateřské škole tomu není jinak a mojí povinností je Vás s těmito informacemi seznámit.

U dvou zaměstnanců se po “běžném” nachlazení objevily typické příznaky nemoci Covid-19 a průběh u obou není úplně jednoduchý. Okamžitě jsme kontaktovali lékaře a krajskou hygienickou stanici a čekáme na další doporučený postup.

I přesto, že pedagogové mají v systému registrování odběrů přednost, tak se na testy musí čekat.

Nechceme šířit žádnou paniku, protože není nic potvrzené, ale bohužel zatím ani vyvrácené.

V čem jsme se ale shodli se zřizovatelem, je to, že provoz mateřské školy bude od 19.10. 2020 určen pouze pro děti zaměstnaných rodičů.

Vzhledem k tomu, že všechna opatření z per ministrů zdravotnictví a školství zapomínají na mateřské školy, je naší povinností převzít zodpovědnost. Nejen za bezpečnost a ochranu zdraví dětí, rodičů a zaměstnanců, ale také za všechny občany v Březí.

Maminky pečující o druhé dítě na rodičovské dovolené nebo nezaměstnané rodiče tedy žádáme o respektování nově nastavených pravidel vedení mateřské školy a jejího zřizovatele.

Všem ostatním doporučujeme v této době zvážit docházku do MŠ  z důvodu sociálního kontaktu, který je v mateřské škole velmi intenzivní.

Velmi děkuji za pochopení a pomoc při zvládání nelehké situace.

Sandra Bejdáková, ředitelka školy

 

 

Mimořádné opatření

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví žádáme rodiče o použití roušek ve všech prostorách mateřské školy.

Dále žádáme rodiče, aby s ohledem na zdraví všech dětí i zaměstnanců MŠ nevodili do mateřské školy dítě s jakýmkoliv respiračním onemocněním, rýmou ani kašlem.

 

Fotografie do školky na označení

 

Milí rodiče, zašlete na mail reditelka@ms-brezi fotografii vašeho dítěte. Fotografie by měl být aktuální a taková, aby se na ni dítě poznalo. Jak by měla vypadat fotografie se můžete podívat ZDE.