Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Písemné rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání si zákonný zástupce vyzvedne a podepíše v MŠ Březí dne 7.6. 2021.

Zákonní zástupci nepřijatých dětí budou seznámeny s možným dodatečným přijetím.

školka

školka