Pravidla v pohádkové třídě

Dalším tématem které nás provázelo byly pravidla. A proč pravidla ve školce? Jsou stejně důležitá jako doma, venku,… Vedeme děti k tomu, že nemusíme být se všemi kamarádi, ale je důležité, abychom se k sobě navzájem chovali s respektem a slušně. Na tyto zásady jsme dětem připravili různé činnosti, ve kterých se učily rozlišovat vhodné a nevhodné chování, popisovaly, co se stane když…, jak se cítíme když… A protože venku přichází podzim, užili jsme si i výtvarných činností spojených s přírodou. Završením tématu byla tématická vycházka lesem, kde jsme si s pomocí medvěda zopakovali pravidla. Jako stvrzení toho, že budeme pravidla dodržovat, jsme otiskli ruce a domů si odnesli srdíčko nakreslené na ruce. Jak se nám to bude dařit dodržovat? To uvidíme, ale uděláme pro to maximum. A víte proč? Protože chceme, aby nám ve školce bylo dobře.