Písmenková třída

Třídu navštěvují předškoláci a děti s odkladem školní docházky. Respektujeme individualitu dítěte a jeho specifické potřeby a naším cílem je rozvíjet v dětech osobní potenciál před vstupem do základní školy.

07:00 - 09:30 - DOPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

příchod, předávání dětí pedagogickým pracovníků, spontánní činnosti dětí, individuální práce a vzdělávací aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, pohybové aktivity

09:00 - 09:30 - DOPOLEDNÍ SVAČINA

09:30 - 09:50 - RANNÍ KRUH

s dětmi si povídáme v rámci tématu, vedeme děti k sebehodnocení jejich činností, hodnotíme dopolední blok, učíme se básničky a písničky

09:50 - 12:00 - POBYT VENKU

příprava na pobyt venku, vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada, vycházky do přírody, do obce), pohybové aktivity

12:00 - 12:30 - OBĚD A OSOBNÍ HYGIENA

12:30 - 14:30 - ODPOČINEK DĚTÍ, ODPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

odpočinek dle individuálních potřeb dětí, klidové hry a činnosti, individuální práce s dětmi, spontánní činnosti a aktivity dětí (dokončování započatých dopoledních činností)

14:30 - 15:00 - ODPOLEDNÍ SVAČINA

15:15 - přechod do PÍSNIČKOVÉ TŘÍDY

Galerie a povídání

Další „mokré“ učení je za námi ;-). A co že jsme se ve druhé lekci plavání učili? Hned na začátku jsme si zahráli hru na zahřátí. Také jsme se učili potápět a většina z nás už to zvládá bez držení nosu. Nejlepší bylo skákání do bazénu, někteří jsme skákali tak moc, až voda stříkala ven. Další úkol byl pěkný oříšek - plavali jsme v “parníku” - ale my jsme všichni šikulky, takže jsme to zvládli bravurně ;-). Po plavání sušení, česání, svačinka, pitíčko, sladká odměna a jedeme do školky na hřiště - to bylo báječné ;-). Moc jsme si celé dopoledne užili a těšíme se na příště. Žbluňk ;-)

Na prvním plavání nás přivítala skvělá lektorka. Provedla nás správnou technikou kopání nohou ve vodě, výdechu do vody a seskoku. Navíc nás čekala skvělá skluzavka, básničky a závody parníků. Po náročném vodním řádění jsme si zasloužili svačinku. Cesta autobusem byla také velké dobrodružství.

V prvních společných dnech jsme se naučili pracovat s jednotlivými centry aktivit a se svou značkou. Seznámili jsme se s denním režimem v mateřské škole. Objevovali jsme hry, které se ve třídě nachází. Poznávali jsme kamarády se kterými jsme tento rok ve třídě a poznávali jsme i sami sebe. Naučili jsme se pár básniček, zahráli několik nových her a vytvořili spoustu obrázků. Společně jsme pracovali na bezpečném, veselém, kamarádském prostředí, kde si užijeme spoustu radostných chvil.