Písmenková třída

Třídu navštěvují předškoláci a děti s odkladem školní docházky. Respektujeme individualitu dítěte a jeho specifické potřeby a naším cílem je rozvíjet v dětech osobní potenciál před vstupem do základní školy.

07:00 - 09:30 - DOPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

příchod, předávání dětí pedagogickým pracovníků, spontánní činnosti dětí, individuální práce a vzdělávací aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, pohybové aktivity

09:00 - 09:30 - DOPOLEDNÍ SVAČINA

09:30 - 09:50 - RANNÍ KRUH

s dětmi si povídáme v rámci tématu, vedeme děti k sebehodnocení jejich činností, hodnotíme dopolední blok, učíme se básničky a písničky

09:50 - 12:00 - POBYT VENKU

příprava na pobyt venku, vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada, vycházky do přírody, do obce), pohybové aktivity

12:00 - 12:30 - OBĚD A OSOBNÍ HYGIENA

12:30 - 14:30 - ODPOČINEK DĚTÍ, ODPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

odpočinek dle individuálních potřeb dětí, klidové hry a činnosti, individuální práce s dětmi, spontánní činnosti a aktivity dětí (dokončování započatých dopoledních činností)

14:30 - 15:00 - ODPOLEDNÍ SVAČINA

15:15 - přechod do PÍSNIČKOVÉ TŘÍDY

Galerie a povídání

V uplynulých čtyřech týdnech jsme se ve třídě i venku věnovali tématu zimního ptactva. Ve školce jsme si povídali o tom kteří ptáci tu přes zimu zůstávají a jakými způsoby jim můžeme pomoci zimu přečkat. Pomocí obrázků a encyklopedií jsme se učili nejen poznávat jednotlivé druhy ptactva, ale také rozeznávat je i podle nohou a stop, které zanechávají ve sněhu. Zkoušeli jsme si také ptáčky vyrobit pomocí různých technik a materiálů. Ptáčky jsme obkreslovali, vystřihovali, lepili a skládali. A aby neměli hlad, vytvořili jsme jim i velké krmítko, kam jsme jim nasypali dostatek krmiva. Společně jsme vyzkoušeli svoji fantazii i tvořivost, když jsme skládali krmítka z různých stavebnic. Poté jsme se měli možnost protáhnout se a relaxovat u hudby Labutí jezero. Hudba byla natolik inspirativní, že se někteří z nás pustili i do tance a přiblížili si tak, jak se asi mohou cítit ptáci v letu.

Zimní čas je v plném proudu a mráz už nás venku zaštípal do tváří. Proto jsme se rozhodli jít se na zimu a mráz podívat z blízka. Sbalili jsme lupy a fotoaparát  a vydali se do nedalekého lesíka. Během cesty jsme rozpoznávali zpěv a zvuky jednotlivých ptáků (sýkorky, vrány, vrabce, bažanty, dravce). Nakonec jsme na mýtině ve skupinách pozorovali pomocí pomůcek zmrzlou krajinu. Sněhové vločky jsme si poskládali ve třídě a zkusili jsme si ukázat, jak taková vločka vzniká. Vločky jsme vytvořili také vystřihováním. Ve třídě jsme si také vyrobili ledovou plochu a každý si vytvořil svého bruslaře, kterého nechal na ledu bruslit. Ramena a ruku jsme uvolnili v pohybu brusle. Mráz nám různými technikami maloval na okna (zapouštění do klovatiny, obtisk pomocí sáčku, foukání do inkoustu). U zimního diktátu jsme se trochu zapotili, ale zvládli jsme ho skvěle :). Zimní radovánky jsme si užívali na plno i bez sněhu!

Ve vánočním období měly děti spoustu kreativních a výtvarných příležitostí. Společně jsme tvořili vánoční stromečky různými výtvarnými technikami, jak formou obtisku dlaně, ale i pomocí krepového papíru, lepidla a toaletních ruliček. Dále jsme pekli vánoční betlém ze slaného těsta, měli jsme k dispozici spoustu vánočních tematických pracovních listů, kdy děti procvičily držení tužky, grafomotorické dovednosti a soustředění. Velkým úspěchem bylo u dětí zdobení živých vánočních stromečků v každé třídě. Veškeré činnosti doprovázela příjemná atmosféra za doprovodu koled a vánočních písní. 

Tentokrát šly děti poprvé do velkého bazénu. Někteří měli sice z hluboké vody trošku strach, ten se jim ale podařilo hned překonat. Všichni byli stateční a za chvíli už byli i ve velkém bazénu jako doma a s radostí vykonávali vše, co dostali za úkol. I tentokrát si děti vysloužily další nálepku na své diplomy, konkrétně za splývání s deskou na bříšku.

 V prvních podzimních dnech jsme si užívali nejen naší zahrady ve školce, ale také spousty procházek. Ptáte se, co že jsme na nich viděli? Potkali jsme malého ježečka, ke kterému jsme přistupovali s ohleduplností a pozorovali jsme, jak se opět schová v podzimní přírodě. Stavěli jsme domečky pro lesní skřítky a malá zvířátka, kteří by jej mohli využít k úkrytu. Potkali jsme spoustu housenek, krávy v kravíně a vymysleli jsme příběh pro nabouraná auta, kolem kterých vedla jedna z našich cest. Na poslední procházce jsme si ve skupinkách stromy změřili provázkem, který jsme pak porovnávali a řadili od nejkratšího po nejdelší.