Písmenková třída

Třídu navštěvují předškoláci a děti s odkladem školní docházky. Respektujeme individualitu dítěte a jeho specifické potřeby a naším cílem je rozvíjet v dětech osobní potenciál před vstupem do základní školy.

07:00 - 09:30 - DOPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

příchod, předávání dětí pedagogickým pracovníků, spontánní činnosti dětí, individuální práce a vzdělávací aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, pohybové aktivity

09:00 - 09:30 - DOPOLEDNÍ SVAČINA

09:30 - 09:50 - RANNÍ KRUH

s dětmi si povídáme v rámci tématu, vedeme děti k sebehodnocení jejich činností, hodnotíme dopolední blok, učíme se básničky a písničky

09:50 - 12:00 - POBYT VENKU

příprava na pobyt venku, vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada, vycházky do přírody, do obce), pohybové aktivity

12:00 - 12:30 - OBĚD A OSOBNÍ HYGIENA

12:30 - 14:30 - ODPOČINEK DĚTÍ, ODPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

odpočinek dle individuálních potřeb dětí, klidové hry a činnosti, individuální práce s dětmi, spontánní činnosti a aktivity dětí (dokončování započatých dopoledních činností)

14:30 - 15:00 - ODPOLEDNÍ SVAČINA

15:15 - přechod do PÍSNIČKOVÉ TŘÍDY

Galerie a povídání

Další nové téma v písmenkové třídě bylo velmi pestré, tak asi jako jarní dny v přírodě. Bylo nápadité, barevné a pořád jsme měli co dělat. Do jarních radovánek také patří Velikonoce, takže jsme si společně kreslili vajíčka, tvořili různé velikonoční symboly jako zajíčky, beránky a kuřátka. 

Společnými silami i s dalšími třídami jsme vytvořili jarní zákoutí před školkou, kde jsme se mohli všichni vyfotit - takový jarní fotokoutek :)

Také k nám v těchto dnech přiletěla čapí rodinka a vlaštovky - první poslové jara. Zahnízdili u nás v šatně a my jsme jim společně pomohli vyvést mláďata - malá čápátka :):):)

Vlaštovky také nelenily a vyvedly malé vlaštovky v hnízdě. 

Mezi vyvrcholení dubnového měsíce patří čarodějnice. Ve čtvrtek jsme si udělali takové "čarodějné rejdění" na školním dvoře se spoustou her, soutěží a opékání špekáčků. Den se nám moc líbil a nesli jsme si z něj spoustu zážitků a radostí. 

Tímto tématem jsme otevřeli jaru dveře do naší školky. :)

Učili jsme se a povídali jsme spolu, jaké květiny rostou na jaře, které můžeme pozorovat v zahrádkách a záhonech a také jsme se o tom přesvědčili na vlastní oči - během vycházek po obci.

Také jsme se učili, jak taková rostlinka roste, jak se o ni staráme a co potřebuje k růstu.

Naučili jsme se také pěkné básničky s jarní tematikou. Hodně jsme také tvořili, malovali, barvili, také jsme sadili semínka řeřichy a trávy a udělali si moc pěkné semenáčky, které jsme si vystavili v šatně.

Během vycházky jsme také udělali pozorovací úkol. Dostali jsme na papíře obrázky různých jarních věcí, které bychom mohli vidět. Po příchodu do školky jsme si naše pozorování zaznačili :)

Jarní oteplování a sluníčko si moc užíváme :)))

Další nové téma, které jsme ve školce probírali, byly emoce. Dívali jsme se do zrcadla a popisovali, jak se tváříme. Učili jsme se, jaké druhy emocí máme, kdy je můžeme zažít, jak emoce ovlivníme. Pouštěli jsme si různé druhy hudby a určovali, jakou emoci asi znázorňují. Také jsme přiřazovali emoce k jednotlivým situacím, když pláču, jsem šťastný, nebo taky smutný, naštvaný, uražený.....

Také jsme tvořili - použili jsme přitom kamínky, které jsme si dle své fantazie nabarvili, a vytvořili z nich smajlíka :)

Pomocí pantomimy jsme také zkoušeli předvádět jednotlivé emoce. 

V tomto období jsme také oslavili karneval, který jsme si moc užili :) :) :)

Už se těšíme, co nám přinese další super téma.

Nové téma přineslo spoustu nových informací ale i rad, jak se chovat v nebezpečných situacích a také jak se starat o své zdraví.

Povídali jsme si o tom, proč chodíme k lékaři, proč je důležitá prevence a že i pan zubař je velmi důležitý. 

Třídili jsme společně potraviny, které jsou pro tělo a zdraví prospěšné a co mu naopak škodí. Zahráli jsme si také na doktory a naučili se telefonní čísla na záchranné složky. Společně jsme také cvičili, protože sport je pro tělo také velmi důležitý. O zdraví a vitamínech jsme se naučili dvě super básničky. 

Už se těšíme na další nové téma :)

Další super téma, které následovalo, byly zimní sporty. V rámci olympiády jsme se bavili o tom, jaké druhy zimních sportů známe. Skládali jsme olympijské kruhy, povídali si, co jednotlivé barvy znázorňují. Zahráli jsme si na lyžaře - uspořádali jsme závody, byli rozděleni na dvě družstva a soutěžili jsme spolu. Také jsme tvořili - pomocí inkoustu jsme vytvořili kluziště a s pomocí mizící fixy kreslili bruslařce nebo hokejistům cestu. Naučili jsme se spoustu nových věci :) :) :)