Písmenková třída

07:00 - 09:30 - DOPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

příchod, předávání dětí pedagogickým pracovníků, spontánní činnosti dětí, individuální práce a vzdělávací aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, pohybové aktivity

09:00 - 09:30 - DOPOLEDNÍ SVAČINA

09:30 - 09:50 - RANNÍ KRUH

s dětmi si povídáme v rámci tématu, vedeme děti k sebehodnocení jejich činností, hodnotíme dopolední blok, učíme se básničky a písničky

09:50 - 12:00 - POBYT VENKU

příprava na pobyt venku, vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada, vycházky do přírody, do obce), pohybové aktivity

12:00 - 12:30 - OBĚD A OSOBNÍ HYGIENA

12:30 - 14:30 - ODPOČINEK DĚTÍ, ODPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

odpočinek dle individuálních potřeb dětí, klidové hry a činnosti, individuální práce s dětmi, spontánní činnosti a aktivity dětí (dokončování započatých dopoledních činností)

14:30 - 15:00 - ODPOLEDNÍ SVAČINA

15:15 - přechod do PÍSNIČKOVÉ TŘÍDY

Galerie a povídání

Vánoce jsou za námi a my jsme se opět sešli ve školce. A to bylo povídání.  Kdo co dostal od Ježíška a jak jsme Vánoce prožili. Dárečky jsme si také namalovali. Potom jsme přivítali tři krále. Něco jsme se o nich dozvěděli a taky si je vyrobili. Vytvořili jsme si zimní atmosféru, když už to venku na zimu nevypadalo. Udělali jsme závody s kostkami ledu a zahráli si na vločky při hudbě Vivaldiho Zimy. Vytvořili jsme zimní krajinu, vločky i sněženky, které jsme viděli na procházce. A taky paní Zimu. A myslíme, že se nám ji podařilo přivolat. A taky nás navštívil muzikál, kde jsme se dozvěděli spoustu věcí o lidském těle a zdraví.

Nádherný adventní čas jsme trávili ve školce opravdu činorodě. Vyráběli jsme Mikuláše s čertem a andílkem, učili se pro ně písničky a básničky a někteří trošičku s obavami očekávali jejich příchod. Dopadlo to dobře, přišel Mikuláš s dvěma andílky a přinesli všem dobroty. A potom už se pilně cvičilo na vánoční besídku a vyrábělo. A čekalo na Ježíška. Ten naděloval i ve školce, děti měly radost z nových hraček a knížek. A stihli jsme si také zazpívat u vánočního stromečku.

Ranní mlhy nebo deštík nás doprovázely ráno do školky, taky už jsme museli vytáhnout čepice, šály a rukavice. Při procházkách jsme pozorovali přírodu, barvící se stromy a ve školce jsme si měli o čem povídat. Co vše se na podzim sklízí na zahradách a polích, jak se zvířátka chystají na zimu. Děti se naučili písničku Podzimní nebe a taky básničky o podzimu, pomocí Orffových nástrojů napodobily například déšť, vítr nebo meluzínu. Ve třídě i venku se jim líbila Podzimní hra.

Celý týden vládl školce Halloween a dušičky. Seznámili jsme se s tradicemi u nás a v jiných zemích a děti si povídaly,  jak tento svátek slaví v jejich rodině. Líbily se jim halloweenské úkoly, výzdoba a samozřejmě párty, kterou si děti užily v krásných maskách. Bezva byly taky básničky o strašidle a o ježibabách.

Dozvěděli jsme se spoustu věcí o něčem moc důležitém - o vodě. Že je všude kolem nás, proč ji potřebujeme a k čemu, proč musíme vodou šetřit. Jaký je koloběh vody v přírodě, jak vzniká duha, jak voda zní a také jsme dělali pokusy: nechali jsme vodu vzlínat, míchali jsme barvy, barvili kytky a zjistili jsme, které předměty umí na vodě plavat a které se potápí. Rozpuštěné lentilky vytvořily krásnou duhu. V pohybových hrách jsme si zahráli na kapky nebo běhali mezi kalužemi. S  Rákosníčkem jsme čistili rybník a naučili jsme se písničku a básničky o vodě, dešti a duze. A pořád nás to moc baví na zahradě nebo na procházce.