Písničková třída

Ve třídě se děti ve věku 2,5 - 5 let vzdělávají v různě tematicky zaměřených koutcích tak, aby byl jim umožněn rozvoj dle jejich individuálních schopností. U dětí upevňujeme a dále rozvíjíme již získané schopnosti a dovednosti.

06:30 - 09:00 - DOPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

příchod, scházení dětí ze všech tříd, předávání dětí pedagogickým pracovníků, spontánní činnosti dětí, individuální práce a vzdělávací aktivity

08:30 - 09:00 - DOPOLEDNÍ SVAČINA

09:00 - 09:20 - RANNÍ KRUH

s dětmi si povídáme v rámci tématu, vedeme děti k sebehodnocení jejich činností, hodnotíme dopolední blok, učíme se básničky a písničky

09:20 - 11:30 - POBYT VENKU

příprava na pobyt venku, vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada, vycházky do přírody, do obce), pohybové aktivity

11:30 - 12:00 - OBĚD A OSOBNÍ HYGIENA

12:00 - 14:30 - ODPOČINEK DĚTÍ, ODPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

odpočinek dle individuálních potřeb dětí, klidové hry a činnosti, individuální práce s dětmi, spontánní činnosti a aktivity dětí (dokončování započatých dopoledních činností)

14:30 - 15:00 - ODPOLEDNÍ SVAČINA

15:15 - 16:00

příchod dětí ze všech tříd, spontánní činnosti dětí, individuální práce s dětmi, v případě příznivého počasí hry na školní zahradě, odchod dětí domů

Galerie a povídání

Poslední téma nás ponořilo do světa hudby a písniček. Ty jsme skládali podle obrázku, zazpívali si je a taky zahráli na klavír. Naučili se houslový i basový klíč. Poznali jsme hudebních nástroje, zvuky v přírodě i okolo nás, odpočinuli si u různých hudebních ukázek a na některou hudbu jsme si pěkně zatancovali. No a taky jsme maminkám vyrobili pěkné přáníčko se srdíčkem :-)

Všude to voní, kvete, zpívá, prostě jaro v plném proudu. Přišlo i k nám do školky a my jsme si ho mohli užívat s novou housenkou na zahradě. Na okna jsme do fólií zasadili hrách a fazole a teď pozorujeme, jak rostou. Proto se o ně pěkně staráme. Naučili jsme se písničku o jaru a jógovou sestavu Pozdrav slunci. Vyrobili jsme si slepičku s kuřátky,  jarní vilu jsme ozdobili kytičkami a těšili se z krásné velikonoční výzdoby ve školce i před školkou. Aničce děti popřály k narozeninám a dostaly od ní sladký balíček. A na den Země jsme si popovídali, co pro naši planetu můžeme udělat my sami.  

Co kdo dělá, čím se živí? Co ke své profesi potřebuje? Zahráli jsme si například na lékaře, prodavačku, zedníka, kadeřnici, kuchaře a podívali jsme se na práci knihovnice přímo do knihovny. Pantomimou jsme si jednotlivá povolání předvedli. A taky jsme zrytmizovali básničku o paní kuchařce. Spousta legrace byla při karnevalu a  kamarádce jsme popřáli k narozeninám.

V uplynulých týdnech jsme se bavili především o zdraví, ale také o bezpečnosti. V rámci našeho zdraví jsme si nejen povídali o věcech, které našemu zdraví prospívají, a které mu škodí, ale vyzkoušeli jsme si na toto téma i několik zajímavých her a činností. Zahráli jsme si tak na bacily a vitaminy, vyzkoušeli jsme si kudy a jak se mohou bacily do našeho těla dostat, třídili jsme zdravé a nezdravé potraviny a spoustu dalšího. Své zdraví jsme také několikrát podpořili poctivou rozcvičkou :)

Co se týká bezpečnosti, dozvěděli jsme se důležitá telefonní čísla a povídali jsme si o tom, koho kdy zavolat o pomoc. Sami jsme si také vyzkoušeli ošetřit kamaráda, kterému se stal nějaký úraz. Také jsme se poučili o různých nebezpečných situacích a o tom, co můžeme dělat pro to, aby k těmto situacím nedošlo.

Pokračujeme v zimním duchu - dozvěděli jsme se něco vice o zimních sportech a o zimní olympiádě, která právě probíhala. Procvičili jsme prstíky při tvoření sáňkaře, bruslařkám a hokejistům jsme vytvořili kluziště, složili jsme olympijské kruhy. Hlavičky i tělo jsme procvičili při rytmizovaných básničkách. Jako správní lyžaři jsme vyzkoušeli slalom :-)