Písničková třída

06:30 - 09:00 - DOPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

příchod, scházení dětí ze všech tříd, předávání dětí pedagogickým pracovníků, spontánní činnosti dětí, individuální práce a vzdělávací aktivity

08:30 - 09:00 - DOPOLEDNÍ SVAČINA

09:00 - 09:20 - RANNÍ KRUH

s dětmi si povídáme v rámci tématu, vedeme děti k sebehodnocení jejich činností, hodnotíme dopolední blok, učíme se básničky a písničky

09:20 - 11:30 - POBYT VENKU

příprava na pobyt venku, vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada, vycházky do přírody, do obce), pohybové aktivity

11:30 - 12:00 - OBĚD A OSOBNÍ HYGIENA

12:00 - 14:30 - ODPOČINEK DĚTÍ, ODPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

odpočinek dle individuálních potřeb dětí, klidové hry a činnosti, individuální práce s dětmi, spontánní činnosti a aktivity dětí (dokončování započatých dopoledních činností)

14:30 - 15:00 - ODPOLEDNÍ SVAČINA

15:15 - 16:00

příchod dětí ze všech tříd, spontánní činnosti dětí, individuální práce s dětmi, v případě příznivého počasí hry na školní zahradě, odchod dětí domů

Galerie a povídání

Krásným povídáním o rodině jsme zakončili školní rok. Povídali jsme si o tom, kdo jsme a kdo patří do naší rodiny. Děti bavilo namalovat si vlastní ruku a nalakovat si nehty nebo navléct korálky z těstovin třeba pro maminku. Také dokázaly poskládat etapy života, jak jdou za sebou, od miminka po dospělost a staří. Naučili jsme se také pěknou básničku s pohybem Co ta očka vidí. Zároveň jsme si užívali občas už velmi letního počasí.

Pokračovali jsme v poznávání zvířat, tentokrát těch, které žijí v jiných zemích nebo u nás v zoologické zahradě. Většina dětí už zoologickou zahradu zná, ale i tak byl pro ně výlet do Dinoparku a Zoo Vyškov radostným zpestřením a pěkným dárkem ke Dni dětí. Ten jsme oslavili také s dětmi ze ZŠ Březí na fotbalovém hřišti.

Vyrobili jsme si vlastního Do-re-mi-fa-sauruse a taky zoologickou zahradu, protože děti mají zkrátka zvířátka rády. Měli jsme velkou radost i z mláďátek korel, které přinesl Jareček Jedlička s tatínkem. A ve třídě děti nadšeně pozorovaly líhnutí motýlů. Na to jsme navázali i ve cvičení, kde si děti vyzkoušely některé jógové pozice.

Sluníčko už připomíná, že se blíží léto, a tak travime hodně času hraním na zahradě. A když se počasí zhorší, vypravíme se třeba do knihovny.

Poznávání a povídání o zvířatech bylo pro děti velmi blízké a zábavné téma. Děti spoustu zvířat znají a někdo má i nějaké doma nebo třeba u prarodičů. Napodobovali jsme jejich zvuky, dozvěděli jsme se něco o jejich životě a také jaký mají užitek. Vyráběli jsme různá zvířata, farmu a dokonce vlastní kravičku Cecilku, kterou si děti zkusily podojit. S dětmi jsme si zazpívali písničku Krávy, krávy a Když jsem já sloužil a naučili se básničku Mláďata.

I naše planeta Země slaví svátek. A to je dobře. Máme možnost si připomenout, jak důležité je se o ni starat a pečovat o ni. S dětmi jsme poznávali planetu, na globusu rozeznávali pevniny a oceány, třídili odpad a povídali si o recyklaci. Naučili jsme se písničku Třídíme odpad a zacvičili jsme si při hře Dotkni se Země. A také jsme si čarodějnicky zařádili při svátku čarodějnic.

Téměř letní počasí nechalo vykvést další kytky a vylákalo brouky a ostatní hmyz z úkrytů. Děti měly co pozorovat venku při procházkách a ve třídě jsme si potom různé broučky ukazovali a zkoumali na obrázcích. Pokračovali jsme ve výrobě kytiček, které rozkvétaly všude kolem nás a vyzdobili jsme si s nimi prostředí školky. K básničce o jaru, kterou jsme se naučili, jsme si vyrobili včelku. A když se nám potom ochladilo a sluníčko se začalo schovávat, zacvičili jsme si sestavu Pozdrav slunci a sluníčko se na nás opravdu usmálo :-)

Sluníčko láká čím dál více k pobytu venku a k pozorování všeho, co se po zimě mění. Začalo jaro a hned nám přineslo veselé velikonoční svátky. Děti vyráběly vajíčka, kuřátka, zajíčky a zasadily si trávu u vyrobeného domečku se zahrádkou. Venku se to zelená a my můžeme pozorovat spoustu kytek v zahrádkách a poslouchat zpěv ptáků. Děti se těšily na pletení pomlázky, barvení vajec, pečení beránků a vyprávěly, jak se u nich slaví Velikonoce. Nechyběla ani písnička o jaru a jeho otevření zlatým klíčem.

Ze světa pohádek jsme se posunuli jen o kousíček dál - ke knížkám. Děti se dozvěděly něco o historii knih, kterým předcházely malby v jeskyních a hliněné tabulky. Zamysleli jsme se nad tím, jak čtou slepí lidé a vyzkoušeli si nahmatat Braillovo písmo. Povídali jsme si o oblíbených knížkách a řekli jsme si, jak se máme ke knížkám chovat. Opatrně jsme si s nimi zacvičili a protáhli tak nejen tělo, ale taky procvičili hemisféry a připomněli si levou a pravou stranu. Děti si vyrobily záložky, vlastní leporelo i průkazky do knihovny, na kterou si ve školce zahrály. Do knihovny jsme se také vypravili a děti si opět prohlédly spoustu krásných knížek.  Seznámili jsme se s písmeny a zahráli si hry na poznávání počátečních písmen jednotlivých slov. Tématem nás provázela písnička Kniha, kterou jsme si vždy moc rádi zazpívali. 

Povídání o pohádkách bylo skutečně pohádkové a moc jsme si to užili. Převlékli jsme se nejen v den karnevalu, ale děti měly převleky k dispozici po celou dobu a moc je to bavilo. O pohádkách a pohádkových postavách jsme si povídali, poslouchali písničky z pohádek, luštili pohádkové hádanky a pohádku O koblížkovi jsme si také zahráli. Děti vytvořily z krabice pernikovou chaloupku, k ní ježibabu a taky napekly perníčky. S oblíbenými plyšovými kamarády jsme si zacvičili. Naučili jsme se písničku o šaškovi i koblížkovi a s básničkou O třech prasátkách si děti vyzkoušely doprovod s hudebními nástroji. V den karnevalu za námi přišel kouzelník a děti překvapil nejedním kouzlem. Kouzelné bylo i představení písečné animace. 

Jak si udržovat zdraví a odolávat nemocem? Hodně vitamínů, čerstvý vzduch, pohyb a úsměv na tváři. Děti se dozvěděly, co vše můžeme pro zdraví udělat, povídali jsme si, jak vypadá návštěva u lékaře, jak se cítíme, když jsme nemocní a také co děláme, když se někomu stane úraz. Seznámili jsme se s čísly na pohotovost, hasiče i policisty. Prohlédli jsme si mikroskop a na videu jsme se podívali, jak takový bacil a vitamín vypadají. Děti třídily zdravé a nezdravé potraviny a učily se starat o zoubky.  Společně jsme se učili básničky Vitamíny a Mytí rukou a písničku Zdravé tělo. A samozřejmě jsme se nezapomněli protáhnout ve třídě i při pobytu venku :-)

I v zimním počasí si můžeme užít spoustu legrace a zasportovat si. Děti si ve třídě vyzkoušely jaké je to na lyžích, seznámily se i s dalšími zimními sporty a vyrobily lyžaře, bruslaře, sáňkaře a nebo vlastní brusle :-) Zacvičili jsme si společně u aerobikové básničky Sportovci a zahřáli se u koulované z papírových koulí. Děti si procvičily prstíky u věšení zimních doplňků na šňůru a různé dovednosti u pracovních listů.

Které ptáčky uvidíme v zimě a kteří se k nám naopak vrátí z teplých krajin až na jaře? Proč jim stavíme krmítka a čím je v zimě přikrmujeme? Jak vypadají jejich stopy ve sněhu? O tom všem jsme si povídali a vyrobenými ptáčky jsme také vyzdobili nástěnky v šatně. Zazpivali jsme si písničku Bude zima, bude mráz a Kdo to ťuká na okénko, naučili se rytmickou hru na tělo Huboval vrabčák na zimu a děti podle grafomotorického diktátu namalovaly ptáčka i krmitko. Občas jsme si také zahráli na ptáčky při pohybových hrách.

V novém roce jsme se s dětmi sešli plní zážitků z vánočních oslav a už tu byl další svátek - Tříkrálový. Děti se dozvěděly o putování Kašpara, Melichara a Baltazara, naučily se písničku, vyzkoušely si, jaké je to být králem a zahrály si celý příběh. Vyráběli jsme Tři krále, jejich korunky i Betlémskou hvězdu. Děti bavily i pohybové hry s tímto námětem. Popovídali jsme si, proč a pro koho chodí Tři králové sbírat peníze. Venku byla často veliká zima, pobyt na školkové zahradě jsme proto zkrátili a vhod přišla i procházka do místní knihovny.

Nic asi netěší děti tolik, jako čekání na Ježíška. Toto krásné adventní období nabídlo dětem spoustu zážitků a činností. Začalo už příchodem Mikuláše, potom děti potěšila veliká nadílka sněhu, kterou si pořádně užily a už jsme začali chystat na Vánoce - pekli perníčky, zdobili vánoční stromeček, připravovali se na vánoční besídku. Děti se naučily básničky, vánoční koledy i písničky, které nás doprovázely při našich činnostech, vyrábění i plnění tematických úkolů. Povídali jsme si o tradicích, kdo a jak Vánoce slaví a co si děti přeji od Ježíška. A nakonec radost veliká, když do školky přišel Ježíšek a zanechal dětem spoustu krásných dárků, na které se určitě budou těšit po Novém roce.

Co všechno je kolem nás? Taková spousta věcí. A všechny je umět pojmenovat. A také roztřídit, zjistit, z jakých jsou materiálů. Na procházce se rozhlédnout okolo sebe.  S dětmi jsme si prohlédli hasičskou stanici, obchod, kostel i školu. Ve třídě jsme si povídali o věcech, které každý den používáme, také o tom, co každý den děláme a jak se jmenují části dne. Jaká známe zvířata a jaké produkty z nich získáváme. Naučili jsme se novou písničku Věci kolem nás a s radostí vyráběli - třeba čepici, klíč, sklenici a protože už jsme si mohli pohrát v prvním sněhu, tak i sněhovou vločku.

Povídání o Svatém Martinovi se dětem moc líbilo. Je to poutavý příběh o konání dobra, u kterého se děti zamyslely nad důležitostí pomoci druhému. Naučily se písničku i básničku, vyráběly koníky i husy a upekly svatomartinské rohlíčky, které všem chutnaly. Nakonec jsme zábavně ztvárnili příběh při klasické hudbě.

Podzim přišel a s ním spousta krásných barev. Byla to radost s dětmi tvořit a zaznamenávat všechny proměny přírody, povídat si o tom, co dělají v tento čas zvířata a co sklízíme na zahrádkách. Naučili jsme se básničky o ježkovi a zazpívali písničky Podzimní nebe a Vyletěl si jednou drak. Děti také rozveselila hra Dešťové kaluže a užily si procházku po senzomotorickém chodníku plném podzimních přírodnin. Dozvěděli jsme se, jak slavíme tradiční svátek Dušičky a trochu jsme si zastrašili oslavou Halloweenu. 

Když už jsme se seznámili navzájem, bylo potřeba se seznámit také s pravidly, které ve školce budeme dodržovat. Proč? Samozřejmě proto, abychom se tu všichni cítili dobře: -)

Pravidlo pusinkové, ouškové, očičkové, ručičkové a nožičkové pomáhají dětem si zapamatovat, jak se mají k sobě chovat a přidali jsme ještě košťátkové a vodičkové. Děti se naučili, jak se mají chovat ve třídě, umývárně, šatně, na zahradě školky, ale také na procházce. Písnička Kouzelná slůvka děti naučila důležitá slovíčka, která určitě používají i mimo školku. A dali jsme si ruku na to - doslova: že budeme pravidla dodržovat jsme stvrdili otiskem své dlaně. 

A protože se vše okolo začalo barvit do podzimních barev, i my jsme si toho začali všímat a vyrobili jsme si nejen na Podzimní slavnost pěknou podzimní výzdobu.

Většina dětí si už přivykla na prostředí školky a našla si nové kamarády. Dva z nich jsme také obskládali stavebnicí a prohlédli si jejich postavu. 

Společně jsme zavzpomínali na prázdniny a někdo doplnil vyprávění přinesenými fotografiemi. A vzpomínky oživilo i  společné tvoření : moře s rybami a mušlemi.

Přesvědčili jsme se, že cvičení je zábava.  Zvlášť, když si přitom hrajeme na zvířátka nebo cvičíme s básničkami.

Naučili jsme se také novou písničku, která se jmenuje Barevná školka a moc se nám líbí.

A i když už začal podzim, stále se venku těšíme z pěkného počasí s letními teplotami.

První zářijové pondělí jsme v Písničkové třídě přivítali děti. Některé už nás znaly z minulého roku a pro některé to byl velký den vkročení do nového školkového světa.

U některých se to bez slziček neobešlo, ale naštěstí jsme je brzy usušili a mohli jsme si začít hrát.

Děti se seznámily se školkou a s kamarády a protože nám počasí přálo, mohli jsme být často na zahradě školky nebo na procházce. Ve třídě jsme stavěli, cvičili, četli pohádky, vyráběli, malovali a naučili jsme se také básničku a písničku.

Určitě budeme mít v Písničkách spoustu veselých muzikantů :-)