Pohádková třída

07:00 - 09:00 - DOPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

příchod, scházení dětí ze všech tříd, předávání dětí pedagogickým pracovníků, spontánní činnosti dětí, individuální práce a vzdělávací aktivity

08:30 - 09:00 - DOPOLEDNÍ SVAČINA

09:00 - 09:20 - RANNÍ KRUH

s dětmi si povídáme v rámci tématu, vedeme děti k sebehodnocení jejich činností, hodnotíme dopolední blok, učíme se básničky a písničky

09:20 - 11:30 - POBYT VENKU

příprava na pobyt venku, vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada, vycházky do přírody, do obce), pohybové aktivity

11:30 - 12:00 - OBĚD A OSOBNÍ HYGIENA

12:00 - 15:15 - ODPOČINEK DĚTÍ, ODPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

odpočinek dle individuálních potřeb dětí, klidové hry a činnosti, individuální práce s dětmi, spontánní činnosti a aktivity dětí (dokončování započatých dopoledních činností)

14:30 - 15:00 - ODPOLEDNÍ SVAČINA

15:15 - přechod do PÍSNIČKOVÉ TŘÍDY

Galerie a povídání

Představte si třídu, kde každý den je jako vstoupit do světa plného princezen, draků, skřítků a kouzel. To vše a mnohem více nabízí naše Pohádkové třída, kde jsme právě strávili naše první dva týdny.

Hned první dny jsme se pustili do seznamování mezi sebou, ale také se školkou. Knihovna plná pohádkových knížek, koutek s hračkami inspirovanými pohádkami, kuchyňka plná pochutin k vytvoření kouzelných pokrmů, ateliér plný pastelek a kreativních pomůcek…

První týden jsme strávili hraním her a učením se novým písničkám. Povídali jsme si, hráli seznamovací hry, cvičili, malovali a občas utírali slzičky :-).

Druhý týden jsme se vydali na naši první pohádkovou výpravu - navštívili jsme místní knihovnu, kde jsme si pohádky nejen přečetli, ale také půjčili na čtení do školky.