Pohádková třída

07:00 - 09:00 - DOPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

příchod, scházení dětí ze všech tříd, předávání dětí pedagogickým pracovníků, spontánní činnosti dětí, individuální práce a vzdělávací aktivity

08:30 - 09:00 - DOPOLEDNÍ SVAČINA

09:00 - 09:20 - RANNÍ KRUH

s dětmi si povídáme v rámci tématu, vedeme děti k sebehodnocení jejich činností, hodnotíme dopolední blok, učíme se básničky a písničky

09:20 - 11:30 - POBYT VENKU

příprava na pobyt venku, vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada, vycházky do přírody, do obce), pohybové aktivity

11:30 - 12:00 - OBĚD A OSOBNÍ HYGIENA

12:00 - 15:15 - ODPOČINEK DĚTÍ, ODPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

odpočinek dle individuálních potřeb dětí, klidové hry a činnosti, individuální práce s dětmi, spontánní činnosti a aktivity dětí (dokončování započatých dopoledních činností)

14:30 - 15:00 - ODPOLEDNÍ SVAČINA

15:15 - přechod do PÍSNIČKOVÉ TŘÍDY

Galerie a povídání

Že je učení zábava se snažíme děti přesvědčit už dlouho, ale když u toho děti můžou využít tablet a ještě u toho samy sebe hodnotit, je to o to zábavnější a efektivnější. V rámci digitální gramotnosti jsme s dětmi pomocí speciálních aplikací s úkoly na tabletu procvičovali - sluchovou, prostorovou a matematickou inteligenci, verbální myšlení a zrakové vnímání. Vše si děti pečlivě zaznamenávaly a u každé aktivity se hodnotily. V celém tématu nás doprovázelo i portfolio každého z dětí, které prezentovaly nejen ostatním dětem, ale také svým rodičům při individuálních schůzkách. Děkujeme rodičům za zájem, který se projevil 100% účastí.

Období adventu je časem tajemna, očekávání, klidu a především těšení se na jeden z nejkrásnějších svátků v roce – Vánoce. Tento předvánoční čas je v naší školce vyplněn rozmanitým a kouzelným programem. 
Obdohí Vánoc provázel pohádkovou třídu zpěv vánočních písní a koled, osvojování si básniček se zimní, mikulášskou a vánoční tématikou, seznamování dětí se zvyky a tradicemi, pečení cukroví. Každoročně samozřejmostí také je zdobení vánočního stromečku - a že ten letošní byl! Závěrem nám dovolte, popřát Vám všem radostné Vánoce a dobré zdraví v roce 2023. Za mateřskou školu Sandra Bejdáková.

Povídali jsme si nad obrázky o lese – co ho tvoří, kdo v něm žije, kdo se o celý les stará, také jak se v lese chováme. Jeden den děti paní učitelka začarovala na zvířátka a ty si vyzkoušely, jaká je jejich cesta lesem. Na podporu fantazie a výtvarného vyjadřování jsme si vyzkoušeli skládat přírodní mandaly. Vytvořili jsme domečky pro ježka, na konci týdne zamčeli les a velkým skokem skočili do adventu, na který se ve školce všichni moc těšíme.

U nás se slaví svátek sv. Martina 11. listopadu jako počátek zimy - Martin přijíždí na bílém koni. S dětmi jsme si povídali, kdo byl svatý Martin, jaký dobrý skutek udělal, jaká byla jeho profese a že je správné druhým pomáhat. Svátek svatého Martina byl jedním z oblíbených svátků roku. Děti i hospodáři čekali na první sníh, chystali zvířata na zimu, hospodyně pekly posvícenskou martinskou husu a martinské pečivo. To vše jsme si s dětmi vyzkoušeli formou her a činností rozdělených podle 8 druhů inteligencí.

A je tu přelom října a listopadu… Pro nás ve školce to znamenalo jediné: Halloween a Dušičky! Svátky, které jsou nám známé, ale někdy opomíjené. Děti se dozvědely, v jakých zemích se Halloween slaví a jaké jsou tradice u nás. Rozhodli jsme se, že si Halloween užijeme i u nás v Pohádkách a to celý týden. Třídu jsme vyzdobili strašidelnou výzdobou a nachystali strašidelné úkoly. Naším hlavním cílem bylo, aby si děti odnesly skvělý zážitek z her, soutěží a netradiční atmosféry. Chtěli jsme také upevnit kolektiv a hlavně naplno si užívat oslavy, které se do některých českých domácností nedostane. Ve čtvrtek přišli všichni v maskách a užili jsme si krásný den. Děkujeme všem rodičům za super masky.