Pohádková třída

07:00 - 09:00 - DOPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

příchod, scházení dětí ze všech tříd, předávání dětí pedagogickým pracovníků, spontánní činnosti dětí, individuální práce a vzdělávací aktivity

08:30 - 09:00 - DOPOLEDNÍ SVAČINA

09:00 - 09:20 - RANNÍ KRUH

s dětmi si povídáme v rámci tématu, vedeme děti k sebehodnocení jejich činností, hodnotíme dopolední blok, učíme se básničky a písničky

09:20 - 11:30 - POBYT VENKU

příprava na pobyt venku, vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada, vycházky do přírody, do obce), pohybové aktivity

11:30 - 12:00 - OBĚD A OSOBNÍ HYGIENA

12:00 - 15:15 - ODPOČINEK DĚTÍ, ODPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

odpočinek dle individuálních potřeb dětí, klidové hry a činnosti, individuální práce s dětmi, spontánní činnosti a aktivity dětí (dokončování započatých dopoledních činností)

14:30 - 15:00 - ODPOLEDNÍ SVAČINA

15:15 - přechod do PÍSNIČKOVÉ TŘÍDY

Galerie a povídání

První dny ve školce pro někoho znamenaly těšení a pro někoho nejistota, protože šel do školky poprvé. První dny jsme se seznamovali s novými kamarády, s novým prostředím a hlavně novým režimem, který je od toho domácího jiný. Největší úspěch má vždy zahrada, a tak jsme tam trávili co nejvíce času. Po pár dnech jsme se vrhli na činnosti, které na nás čekaly připravené na daltonské tabuli. Všichni máme po prázdninách spoustu energii a tak jsme se do toho s plnou parádou pustili. Jak se nám dařilo se můžete mrknout ve fotogalerii.