Pohádková třída

Třídu navštěvují děti ve věku 2.5 - 5 let a pokládají se základy sebeobsluhy, sociálních dovedností a rozvoj řeči. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj dětské osobnosti a podporujeme dětskou fantazii, tvořivost a důraz na rozvoj celkové osobnosti.

07:00 - 09:00 - DOPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

příchod, scházení dětí ze všech tříd, předávání dětí pedagogickým pracovníků, spontánní činnosti dětí, individuální práce a vzdělávací aktivity

08:30 - 09:00 - DOPOLEDNÍ SVAČINA

09:00 - 09:20 - RANNÍ KRUH

s dětmi si povídáme v rámci tématu, vedeme děti k sebehodnocení jejich činností, hodnotíme dopolední blok, učíme se básničky a písničky

09:20 - 11:30 - POBYT VENKU

příprava na pobyt venku, vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada, vycházky do přírody, do obce), pohybové aktivity

11:30 - 12:00 - OBĚD A OSOBNÍ HYGIENA

12:00 - 15:15 - ODPOČINEK DĚTÍ, ODPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

odpočinek dle individuálních potřeb dětí, klidové hry a činnosti, individuální práce s dětmi, spontánní činnosti a aktivity dětí (dokončování započatých dopoledních činností)

14:30 - 15:00 - ODPOLEDNÍ SVAČINA

15:15 - přechod do PÍSNIČKOVÉ TŘÍDY

Galerie a povídání

Jaro už zaklepalo na dveře a my si ho v Pohádkové třídě naplno užívali. Nejen venku, kde nám dělá společnost nová housenka, ale také ve třídě, kde jsme měli spoustu jarních činností. Sázeli jsme hrách a fazole, ale ne tak obyčejně, ale na okno do fólie a tak můžeme pozorovat, jak semínka klíčí a jaké mají kořínky. Také se učíme o ně pečovat a zjišťujeme, co k naklíčení semínka potřebují. Další úkoly byly také velmi zajímavé. Modelovali jsme stavbu kytičky z plastelíny, skládali růst květiny podle časové posloupnosti, povídali si o probouzení přírody, také jsme si vyrobili čapí hnízdo, oslavili jarní svátky - Velikonoce, udělali si jarní výzdobu před školkou,… a teď? Teď se ponoříme do světa hudby.

Dalším tématem nás provázely knihy. Bylo to skvělé a naučné. Nejen, že jsme si o knihách vyprávěli, vyhledávali v nich různé informace, třídili podle barev a velikosti, zkoušeli si psaní, ale také jsme si vlastní knihu vyrobili. Během tématu jsme také navštívili knihovnu, oslavili narozeniny a užili si karneval. U nás ve školce to prostě žije :-). A na co se těšíme teď? No přece na jaro. 

Zdraví a bezpečnost je pro děti předškolního věku velmi podnětné téma. Považujeme za důležité dětem ukázat, co vše se pro zdraví a bezpečnost dá dělat. Děti se učily nejen důležitá telefonní čísla, ale také rozlišovat mezi zdravými a nezdravými potravinami. Děti si pomocí dramatizace také zkoušeli hrát na ordinaci - učily se nové pojmy - ošetření, lékař, sestřička, pacient. Rozdělování rolí dělá dětem stále potíže a při hře vznikaly konflikty - ty se však učíme řešit dohodou tak, aby byly obě strany spokojené. Ne vždy se to daří, ale my se to naučíme ;-). Využili jsme i interaktivní tabuli a pořad Kostičky s dílem U doktora. Všechny činnosti jsme sdíleli s ostatními v kruhu, popisovali jsme, co jsme se naučili a také jsme hodnotili jak se nám co podařilo. Děti si i nadále zakládají do svých portfolií a z jejich pokroků máme radost nejen my paní učitelky, ale zejména samotné děti.

Zimní olympiáda ovládla i naší školku a tak jsme se do sportování vrhli všichni. Užívali jsme si nejen rozcvičky a cvičení podle hudby, ale také týmové činnosti, abychom nezapomínali na to, jak důležité je si navzájem pomáhat. Učili jsme se základní pojmy nejen související s olympiádou - olympijské kruhy, disciplíny,… ale také názvy zimních sportů a důležitost správného oblečení. Téma nebylo zaměřeno pouze na fyzické činnosti, ale také jsme tvořili, povídali a vše krásně propojili se hrou a pobytem venku. Máme pocit, že v některých z nás rostou úspěšní sportovci. Nezapomněli jsme zapojit i rodiče :-). 

Zimu milují snad všechny děti. My si neužívali zimy jen venku, ale hlavně ve třídě. Povídali jsme si o důležitosti správného oblékání, třídili jsme oblečení, povídali si nad zimním obrázkem, pozorovali zimní přírodu, dělali pokusy s ledem, experimentovali s mrazem, vytvářeli zimní obrázky… no zvládli jsme toho hodně. Jsme prostě pohádkově šikovní :-). Děkujeme za zapojení rodičům - fotky s ledem se vám neskutečně povedli. Další možnosti zapojení sledujte na nástěnkách v MŠ.