Pohádková třída

Třídu navštěvují děti ve věku 2.5 - 5 let a pokládají se základy sebeobsluhy, sociálních dovedností a rozvoj řeči. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj dětské osobnosti a podporujeme dětskou fantazii, tvořivost a důraz na rozvoj celkové osobnosti.

07:00 - 09:00 - DOPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

příchod, scházení dětí ze všech tříd, předávání dětí pedagogickým pracovníků, spontánní činnosti dětí, individuální práce a vzdělávací aktivity

08:30 - 09:00 - DOPOLEDNÍ SVAČINA

09:00 - 09:20 - RANNÍ KRUH

s dětmi si povídáme v rámci tématu, vedeme děti k sebehodnocení jejich činností, hodnotíme dopolední blok, učíme se básničky a písničky

09:20 - 11:30 - POBYT VENKU

příprava na pobyt venku, vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada, vycházky do přírody, do obce), pohybové aktivity

11:30 - 12:00 - OBĚD A OSOBNÍ HYGIENA

12:00 - 15:15 - ODPOČINEK DĚTÍ, ODPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

odpočinek dle individuálních potřeb dětí, klidové hry a činnosti, individuální práce s dětmi, spontánní činnosti a aktivity dětí (dokončování započatých dopoledních činností)

14:30 - 15:00 - ODPOLEDNÍ SVAČINA

15:15 - přechod do PÍSNIČKOVÉ TŘÍDY

Galerie a povídání

Máme za sebou nové téma - ptáci. Povídali jsme si poslední tři týdny o tom, kteří ptáci u nás zůstávají a kteří odlétají do teplých krajin. Řadili a třídili jsme ptáky podle velikosti, bavili jsme se o rozdílech mezi jednoduchými druhy, co je pro ně typické a v čem se liší. Učili jsme děti, jak ptáčky krmit, co ptákům vyhovuje a co naopak škodí. Také jsme je pozorovali. Jak v krmítkách venku ale také jsme hledali stopy ve sněhu a zkoušeli uhodnout, který ptáček stopu asi zanechal. Ve třídě jsme si potom z kostek stavěli budky a krmítka. Trénovali jsme dech a foukali do ptačích peříček. Mnohokrát jsme se zaposlouchali do ptačích zvuků a zpěvů, relaxovali u něj, ale také jsme si zkoušeli tanečky na Labutí jezero. Prostě další super téma :)

Zimu si v pohádkové třídě moc užíváme. Společně tvoříme, povídáme si a hrajeme. Pozorujeme lupou mráz, jinovatku, vločky, sněhulákům přidělujeme knoflíky, tvoříme papírové vločky, barvami vytváříme zamrzlý rybník a pak na něm bruslíme pomocí tužky. Také jsme si vytvořili lyžaře na sněhu z dřevěných tyčinek nebo skládáme vločku pomocí proužků. Povídáme si, jaké oblečení nás v zimě zahřeje a proč je potřeba se teple oblékat. Zima nás prostě baví! :)

Ve vánočním období měly děti spoustu kreativních a výtvarných příležitostí. Společně jsme tvořili vánoční stromečky různými výtvarnými technikami, jak formou obtisku dlaně, ale i pomocí krepového papíru, lepidla a toaletních ruliček. Dále jsme pekli vánoční betlém ze slaného těsta, měli jsme k dispozici spoustu vánočních tematických pracovních listů, kdy děti procvičily držení tužky, grafomotorické dovednosti a soustředění. Velkým úspěchem bylo u dětí zdobení živých vánočních stromečků v každé třídě. Veškeré činnosti doprovázela příjemná atmosféra za doprovodu koled a vánočních písní. 

Máme za sebou dalších 14 dní a tentokrát s tématem o dětech a jejich třídě a školce. Poznávali jsme kamarády, učili se společně řešit různé úkoly, hráli společné hry a užívali si společného času ve třídě. Taky jsme se učili nový systém vzdělávací nabídky, kterou máme znázorněnou na tabuli. Z splněné činnosti jsme si dávali magnety a tak děti, učitelé a rodiče mají přehled o tom, co ve školce děláme. Děti jsou opravdu skvělé a na nový systém si skvěle zvykli. A co nás čeká příští téma? Tak jako všude, tak i v mateřské škole jsou důležitá pravidla. Těšíme se, až si uděláme naše společné i v naší školce.

Máme za sebou 14 dní nového školního roku a my vám přinášíme pár fotografií, ze kterých i snad vy ucítíte báječnou atmosféru, kterou ze začátku sice doprovázely slzičky nově příchozích dětí, ale už jsme je usušily a místo nich kouzlíme na tváři úsměv. A že nám to jde! A co nás čeká za téma příštích 14 dní? Nechte se překvapit. ;-)