Jak se mění počasí a co si oblékám

V dalším tématu jsme se učili o počasí a oblečení. Toto téma je zvláště důležité, protože pomáhá dětem porozumět změnám v přírodě a učí je, jak se na tyto změny připravit. Vyzkoušeli jsme si spoustu experimentů, povídali si o pocitech při změnách počasí, oslavili i příchod sv. Martina a mnoho dalších aktivit, které můžete vidět v galerii.