Písničková třída

06:30 - 09:00 - DOPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

příchod, scházení dětí ze všech tříd, předávání dětí pedagogickým pracovníků, spontánní činnosti dětí, individuální práce a vzdělávací aktivity

08:30 - 09:00 - DOPOLEDNÍ SVAČINA

09:00 - 09:20 - RANNÍ KRUH

s dětmi si povídáme v rámci tématu, vedeme děti k sebehodnocení jejich činností, hodnotíme dopolední blok, učíme se básničky a písničky

09:20 - 11:30 - POBYT VENKU

příprava na pobyt venku, vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada, vycházky do přírody, do obce), pohybové aktivity

11:30 - 12:00 - OBĚD A OSOBNÍ HYGIENA

12:00 - 14:30 - ODPOČINEK DĚTÍ, ODPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

odpočinek dle individuálních potřeb dětí, klidové hry a činnosti, individuální práce s dětmi, spontánní činnosti a aktivity dětí (dokončování započatých dopoledních činností)

14:30 - 15:00 - ODPOLEDNÍ SVAČINA

15:15 - 16:00

příchod dětí ze všech tříd, spontánní činnosti dětí, individuální práce s dětmi, v případě příznivého počasí hry na školní zahradě, odchod dětí domů

Galerie a povídání

Co všechno je kolem nás? Taková spousta věcí. A všechny je umět pojmenovat. A také roztřídit, zjistit, z jakých jsou materiálů. Na procházce se rozhlédnout okolo sebe.  S dětmi jsme si prohlédli hasičskou stanici, obchod, kostel i školu. Ve třídě jsme si povídali o věcech, které každý den používáme, také o tom, co každý den děláme a jak se jmenují části dne. Jaká známe zvířata a jaké produkty z nich získáváme. Naučili jsme se novou písničku Věci kolem nás a s radostí vyráběli - třeba čepici, klíč, sklenici a protože už jsme si mohli pohrát v prvním sněhu, tak i sněhovou vločku.

Povídání o Svatém Martinovi se dětem moc líbilo. Je to poutavý příběh o konání dobra, u kterého se děti zamyslely nad důležitostí pomoci druhému. Naučily se písničku i básničku, vyráběly koníky i husy a upekly svatomartinské rohlíčky, které všem chutnaly. Nakonec jsme zábavně ztvárnili příběh při klasické hudbě.

Podzim přišel a s ním spousta krásných barev. Byla to radost s dětmi tvořit a zaznamenávat všechny proměny přírody, povídat si o tom, co dělají v tento čas zvířata a co sklízíme na zahrádkách. Naučili jsme se básničky o ježkovi a zazpívali písničky Podzimní nebe a Vyletěl si jednou drak. Děti také rozveselila hra Dešťové kaluže a užily si procházku po senzomotorickém chodníku plném podzimních přírodnin. Dozvěděli jsme se, jak slavíme tradiční svátek Dušičky a trochu jsme si zastrašili oslavou Halloweenu. 

Když už jsme se seznámili navzájem, bylo potřeba se seznámit také s pravidly, které ve školce budeme dodržovat. Proč? Samozřejmě proto, abychom se tu všichni cítili dobře: -)

Pravidlo pusinkové, ouškové, očičkové, ručičkové a nožičkové pomáhají dětem si zapamatovat, jak se mají k sobě chovat a přidali jsme ještě košťátkové a vodičkové. Děti se naučili, jak se mají chovat ve třídě, umývárně, šatně, na zahradě školky, ale také na procházce. Písnička Kouzelná slůvka děti naučila důležitá slovíčka, která určitě používají i mimo školku. A dali jsme si ruku na to - doslova: že budeme pravidla dodržovat jsme stvrdili otiskem své dlaně. 

A protože se vše okolo začalo barvit do podzimních barev, i my jsme si toho začali všímat a vyrobili jsme si nejen na Podzimní slavnost pěknou podzimní výzdobu.

Většina dětí si už přivykla na prostředí školky a našla si nové kamarády. Dva z nich jsme také obskládali stavebnicí a prohlédli si jejich postavu. 

Společně jsme zavzpomínali na prázdniny a někdo doplnil vyprávění přinesenými fotografiemi. A vzpomínky oživilo i  společné tvoření : moře s rybami a mušlemi.

Přesvědčili jsme se, že cvičení je zábava.  Zvlášť, když si přitom hrajeme na zvířátka nebo cvičíme s básničkami.

Naučili jsme se také novou písničku, která se jmenuje Barevná školka a moc se nám líbí.

A i když už začal podzim, stále se venku těšíme z pěkného počasí s letními teplotami.

První zářijové pondělí jsme v Písničkové třídě přivítali děti. Některé už nás znaly z minulého roku a pro některé to byl velký den vkročení do nového školkového světa.

U některých se to bez slziček neobešlo, ale naštěstí jsme je brzy usušili a mohli jsme si začít hrát.

Děti se seznámily se školkou a s kamarády a protože nám počasí přálo, mohli jsme být často na zahradě školky nebo na procházce. Ve třídě jsme stavěli, cvičili, četli pohádky, vyráběli, malovali a naučili jsme se také básničku a písničku.

Určitě budeme mít v Písničkách spoustu veselých muzikantů :-)