Psychologická depistáž - předškoláci

Milí rodiče předškoláků, v měsíci březnu měla proběhnout depistáž školní zralosti u předškoláků. Z důvodu uzavření všech MŠ jsem musela termín zrušit, ale podařilo se mi domluvit náhradní - a to na 14.4. Veškeré informace vám dáme vědět. Věřím, že se školky otevřou a vše proběhne jak má.

Jak to bude probíhat? Do školky přijede paní psycholožka z Pedagogicko-psychologické poradny na vyšetření školní zralosti. Vyšetření probíhá od ranních hodin, poté má paní psycholožka 15 minut na každého rodiče (možnost k zápisu vám dáme hned jak se otevře MŠ). Jedná se o vyšetření, ve kterém psycholožka zjišťuje, na co je potřeba se ještě zaměřit nebo zda není ohrožen nástup školní zralosti (odklad školní docházky). Vyšetření je zdarma.