Písmenková třída

Třídu navštěvují předškoláci a děti s odkladem školní docházky. Respektujeme individualitu dítěte a jeho specifické potřeby a naším cílem je rozvíjet v dětech osobní potenciál před vstupem do základní školy.

07:00 - 09:30 - DOPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

příchod, předávání dětí pedagogickým pracovníků, spontánní činnosti dětí, individuální práce a vzdělávací aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, pohybové aktivity

09:00 - 09:30 - DOPOLEDNÍ SVAČINA

09:30 - 09:50 - RANNÍ KRUH

s dětmi si povídáme v rámci tématu, vedeme děti k sebehodnocení jejich činností, hodnotíme dopolední blok, učíme se básničky a písničky

09:50 - 12:00 - POBYT VENKU

příprava na pobyt venku, vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada, vycházky do přírody, do obce), pohybové aktivity

12:00 - 12:30 - OBĚD A OSOBNÍ HYGIENA

12:30 - 14:30 - ODPOČINEK DĚTÍ, ODPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

odpočinek dle individuálních potřeb dětí, klidové hry a činnosti, individuální práce s dětmi, spontánní činnosti a aktivity dětí (dokončování započatých dopoledních činností)

14:30 - 15:00 - ODPOLEDNÍ SVAČINA

15:15 - přechod do PÍSNIČKOVÉ TŘÍDY

Galerie a povídání

V září jsme si v Písmenkové třídě užívali naplno – zakládali jsme si svá portfolia, seznamovali jsme se navzájem mezi sebou, hráli společné hry, zvykali si na nový režim a hlavně jsme si hodně hráli. Byl to krásný měsíc – měsíc plný nových zážitků.

… a nejen venku, ale i v Písmenkové třídě se vše točilo kolem podzimu. Učili jsme se přiřazovat k ročnímu období znaky a činnosti. Pracovali jsme s interaktivní tabulí, výtvarně jsme se vyjadřovali, pozorovali jsme podzim na vycházce a na naší školkové zahradě. Pracovali jsme ve skupinkách – učili se poznávat přiřazovat listy a plody ke stromům, určovali různé druhy počasí, třídili oblečení a spoustu dalších činností. Inu – venku je podzim a my už o něj víme spoustu informací.