Aktuality

Čestné prohlášení

Prosíme o vyplnění čestného prohlášení, které je povinné pro všechny děti. Najdete ZDE nebo v šatnách v MŠ.

PRAVIDLA PRO RODIČE A DĚTI V MŠ OD 1. 6. 2020

Na základě dokumentu o provozních podmínkách mateřských škol, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, stanovila ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem bezpečnostní pravidla, která je nutno dodržovat, abychom chránili zdraví dětí a personálu mateřské školy.

Před znovuotevřením školy je povinnost zákonného zástupce dítěte vyplnit a podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Toto prohlášení předáte první den při příchodu do MŠ.