Pohádková třída

07:00 - 09:00 - DOPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

příchod, scházení dětí ze všech tříd, předávání dětí pedagogickým pracovníků, spontánní činnosti dětí, individuální práce a vzdělávací aktivity

08:30 - 09:00 - DOPOLEDNÍ SVAČINA

09:00 - 09:20 - RANNÍ KRUH

s dětmi si povídáme v rámci tématu, vedeme děti k sebehodnocení jejich činností, hodnotíme dopolední blok, učíme se básničky a písničky

09:20 - 11:30 - POBYT VENKU

příprava na pobyt venku, vzdělávací aktivity při pobytu dětí mimo budovu školy (školní zahrada, vycházky do přírody, do obce), pohybové aktivity

11:30 - 12:00 - OBĚD A OSOBNÍ HYGIENA

12:00 - 15:15 - ODPOČINEK DĚTÍ, ODPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK

odpočinek dle individuálních potřeb dětí, klidové hry a činnosti, individuální práce s dětmi, spontánní činnosti a aktivity dětí (dokončování započatých dopoledních činností)

14:30 - 15:00 - ODPOLEDNÍ SVAČINA

15:15 - přechod do PÍSNIČKOVÉ TŘÍDY

Galerie a povídání

V dalším tématu jsme si přičarovali nejen oslavu Filipojakubské noci, ale také spoustu úkolů a činností u kterých jsme procvičovali a učili se novým dovednostem. Největší úspěch měl den čarodějnic a čarodějů, který jsme si všichni báječně užili. A na závěr jsme vyčarovali maminkám a dalším členům rodin nádherné vystoupení, které dojalo nejednu maminku.

Jaro dorazilo i do tématu v pohádkové třídě a my si povídali a plnili úkoly s jarní tématikou. Jak to je se zvířátka? Jak to je od semínka ke kytičce? Co vidíme kolem sebe a jak se příroda  mění? Co dokážeme najít v knize a jak informace předáme ostatním? Také jsme pozorovali jak roste tráva a co k tomu potřebuje. To vše jsme si vyzkoušeli v rámci jarního tématu a teď už šup na oslavu Dne Země.

Bacily, vitaminy, lidské tělo a kam se máme obrátit na pomoc? To vše nás provázelo v předešlých dvou týdnech. V rámci činností se děti naučily spoustu nových informací, vyzkoušely si, jak funguje mýdlo na bacily a také se naučily spoustu nových názvů lidských orgánů. V rámci tématu jsme protáhli svá těla a užili si i přicházející jaro na zahradě.

Jak to chodí na masopust? Co masopust znamená? Jak se lidé veselili a co nám z tradice zůstalo? Tohle téma nás provázelo v minulých dnech a završeno bylo karnevalovým týdnem, kdy jsme si užívali, hodovali, bavili se, hráli hry a nezapomněli jsme se samozřejmě i učit - plnili jsme úkoly na tabletech, procvičovali jsme zrakové vnímání, předškoláci zdokonalovali své předškolácké dovednosti, učili se plnit úkol dle instrukcí, spolupracovali na úkolech ve skupině a mnoho dalších činností, které si můžete prohlédnout v galerii.

V dalším zimním tématu jsme si povídali o ptáčcích. Pozorovali jsme je na on-line krmítku, učili se je pojmenovávat, popisovali je, všímali si detailů a taky jsme pro ně připravili dobrůtky. V rámci tématu pracujeme s dětmi na individuálních činnostech podle toho, jaké mají konkrétní vzdělávací potřeby. Využíváme portfolio, tablety, tabuli, papír nebo vzdělávací hry. Každý malý pokrok je pro nás úspěch.

V novém roce nás přivítalo téma Tří králů a zimy. Dozvěděli jsme se spoustu informací a souvislostí, naučili se nová slova a plnili spoustu zajímavých úkolů - fantazii jsme podpořili při výrobě Tří králů, logické souvislosti trénovali při hledání trojic obrázků, hudební nadání procvičili při hře na klavír, tělesnou zdatnost testovali při bobování a lyžování na koberci :-D, učili jsme se přát (děkujeme rodičům za zapojení) a mnoho dalších aktivit. Také jsme se naučili novou písničku o sněhulákovi a jeho sněhové nevěstě, dělali experimenty s ledem a také prezentovali své rodinné projekty z rodin. A teď k nám přiletí další téma o… nechte se překvapit. :-)

Vánoce jsou v mateřské škole tím nejkouzelnějším obdobím. S dětmi jsme si připomínali tradice, poslouchali koledy, tvořili Betlém, vyráběli dárečky pro blízké, kreslili obrázky pro babičky a dědečky a hlavně jsme si užívali společného času a čekaní na Ježíška. A ten školkový Ježíšek přišel o něco dřív. To bylo radosti a rozzářených oček.

V dalším tématu jsme se učili o počasí a oblečení. Toto téma je zvláště důležité, protože pomáhá dětem porozumět změnám v přírodě a učí je, jak se na tyto změny připravit. Vyzkoušeli jsme si spoustu experimentů, povídali si o pocitech při změnách počasí, oslavili i příchod sv. Martina a mnoho dalších aktivit, které můžete vidět v galerii.

V rámci tématu o podzimu jsme zvládli spoustu činností a naučili se spoustu nových věcí. Zkoumali jsme přírodniny, pozorovali změny v přírodě a oslavovali podzimní svátky a narozeniny. Učili jsme se pracovat se svými emocemi užili jsme si i venkovní bojovku, kde na nás čekalo spoustu zajímavých úkolů. 

Dalším tématem které nás provázelo byly pravidla. A proč pravidla ve školce? Jsou stejně důležitá jako doma, venku,… Vedeme děti k tomu, že nemusíme být se všemi kamarádi, ale je důležité, abychom se k sobě navzájem chovali s respektem a slušně. Na tyto zásady jsme dětem připravili různé činnosti, ve kterých se učily rozlišovat vhodné a nevhodné chování, popisovaly, co se stane když…, jak se cítíme když… A protože venku přichází podzim, užili jsme si i výtvarných činností spojených s přírodou. Završením tématu byla tématická vycházka lesem, kde jsme si s pomocí medvěda zopakovali pravidla. Jako stvrzení toho, že budeme pravidla dodržovat, jsme otiskli ruce a domů si odnesli srdíčko nakreslené na ruce. Jak se nám to bude dařit dodržovat? To uvidíme, ale uděláme pro to maximum. A víte proč? Protože chceme, aby nám ve školce bylo dobře.

Mame za sebou další dny v naší pohádkové třídě - plné nových kamarádů, nových her, nových dobrodružství, nových úkolů a spousty legrace. Toto vše a mnohem více tvoří magickou atmosféru naší třídy, kde se každý den stává nezapomenutelným zážitkem. V posledních sluníčkových dnech jsme si užívali pohyb venku, učili jsme se daltonský systém v naší školce a to vše jsme prokládali hrou, zábavou a činnostmi, kde jsme hlavní roli hráli my - děti. V dalším tématu nás čeká téma pravidel, ty jsou, jak už víme, hodně důležitá, aby nám bylo ve školce prima.

Představte si třídu, kde každý den je jako vstoupit do světa plného princezen, draků, skřítků a kouzel. To vše a mnohem více nabízí naše Pohádkové třída, kde jsme právě strávili naše první dva týdny.

Hned první dny jsme se pustili do seznamování mezi sebou, ale také se školkou. Knihovna plná pohádkových knížek, koutek s hračkami inspirovanými pohádkami, kuchyňka plná pochutin k vytvoření kouzelných pokrmů, ateliér plný pastelek a kreativních pomůcek…

První týden jsme strávili hraním her a učením se novým písničkám. Povídali jsme si, hráli seznamovací hry, cvičili, malovali a občas utírali slzičky :-).

Druhý týden jsme se vydali na naši první pohádkovou výpravu - navštívili jsme místní knihovnu, kde jsme si pohádky nejen přečetli, ale také půjčili na čtení do školky.