Logopedická depistáž

V PÁTEK 8. 4. RÁNO BUDE LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ – PROSÍME TY, CO SVÉ DĚTI NAHLÁSILI, ABY VE TŘÍDĚ PODEPSALI SOUHLAS S VYŠETŘENÍM. DĚKUJEME.