Logopedická depistáž

V naší školce proběhne logopedická depistáž - o její zájem se můžete přihlásit na nástěnce v šatně.