Aktuality

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD ÚTERÝ 20. 10.

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že během víkendu se u dalšího zaměstnance projevily typické příznaky pro onemocnění Covid-19, je z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví všech jediný možný postup, a to je uzavřít MŠ.

Uzavření je zatím do odvolání. Věřím však, že po podzimních prázdninách, tj. 2. 11., se ve školce sejdeme všichni zdraví.

Ráda bych po testech napsala, že jsem se mýlila a že jsou všichni zdraví, ale nesu zodpovědnost nejen za Vaše děti, ale také za všechny rodiny, kde by se nákaza mohla rozšířit.

Snížení školného budu řešit při dalším zadávání plateb - tj. v půlce listopadu.

Buďte všichni zdraví.

Sandra Bejdáková

Mimořádná situace - omezení provozu

Vážení rodiče,

oslovuji již Vás poněkolikáté v této podivné době s aktuálními informacemi týkající se naší mateřské školy. Situace ve státě je vážná a bohužel ani v naší mateřské škole tomu není jinak a mojí povinností je Vás s těmito informacemi seznámit.

U dvou zaměstnanců se po “běžném” nachlazení objevily typické příznaky nemoci Covid-19 a průběh u obou není úplně jednoduchý. Okamžitě jsme kontaktovali lékaře a krajskou hygienickou stanici a čekáme na další doporučený postup.

I přesto, že pedagogové mají v systému registrování odběrů přednost, tak se na testy musí čekat.

Nechceme šířit žádnou paniku, protože není nic potvrzené, ale bohužel zatím ani vyvrácené.

V čem jsme se ale shodli se zřizovatelem, je to, že provoz mateřské školy bude od 19.10. 2020 určen pouze pro děti zaměstnaných rodičů.

Vzhledem k tomu, že všechna opatření z per ministrů zdravotnictví a školství zapomínají na mateřské školy, je naší povinností převzít zodpovědnost. Nejen za bezpečnost a ochranu zdraví dětí, rodičů a zaměstnanců, ale také za všechny občany v Březí.

Maminky pečující o druhé dítě na rodičovské dovolené nebo nezaměstnané rodiče tedy žádáme o respektování nově nastavených pravidel vedení mateřské školy a jejího zřizovatele.

Všem ostatním doporučujeme v této době zvážit docházku do MŠ  z důvodu sociálního kontaktu, který je v mateřské škole velmi intenzivní.

Velmi děkuji za pochopení a pomoc při zvládání nelehké situace.

Sandra Bejdáková, ředitelka školy

 

 

Mimořádné opatření

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví žádáme rodiče o použití roušek ve všech prostorách mateřské školy.

Dále žádáme rodiče, aby s ohledem na zdraví všech dětí i zaměstnanců MŠ nevodili do mateřské školy dítě s jakýmkoliv respiračním onemocněním, rýmou ani kašlem.

 

Fotografie do školky na označení

 

Milí rodiče, zašlete na mail reditelka@ms-brezi fotografii vašeho dítěte. Fotografie by měl být aktuální a taková, aby se na ni dítě poznalo. Jak by měla vypadat fotografie se můžete podívat ZDE.

PRAVIDLA PRO RODIČE A DĚTI V MŠ OD 1. 6. 2020

Na základě dokumentu o provozních podmínkách mateřských škol, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, stanovila ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem bezpečnostní pravidla, která je nutno dodržovat, abychom chránili zdraví dětí a personálu mateřské školy.

Před znovuotevřením školy je povinnost zákonného zástupce dítěte vyplnit a podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Toto prohlášení předáte první den při příchodu do MŠ.

 

1. Provoz mateřské školy bude zahájen v pondělí 1. 6. 2020 od 6:30 do 16:00 hodin.

2. Do MŠ přijmeme pouze zdravé dítě - nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest,…) nesmí do mateřské školy vstoupit. Učitelka bude mít možnost nepřijmout dítě vykazující příznaky virového infekčního onemocnění. Vyhrazujeme si právo na měření teploty. Budeme vyžadovat lékařské potvrzení o tom, že případné příznaky jsou alergické - musíme chránit ostatní děti, ale i personál MŠ. Omezíme kontakt pedagoga s rodičem na minimum.

3. Po dobu trvání zvýšených hygienických opatření si budou děti nosit pitný režim z domu v podepsané uzavíratelné lahvi. Tuto lahev si budou nosit každý den domů. Zákonný zástupce je plně zodpovědný za vymytí a desinfekci lahve. Pokud bude během dne potřeba, pití bude v MŠ doplněno, ale opět pouze do jeho vlastní lahve.

4. Do MŠ je zakázáno nosit z domova hračky a plyšáky.

5. Každé dítě bude mít ve skříňce v MŠ uloženou roušku pro případ potřeby.

6. Oblečení si děti budou nosit každý den čisté v igelitové tašce (oblečení do třídy i na ven), při odchodu si vše odnesou domů - v šatně zůstanou pouze papučky.

7. Děti budou rozděleny do skupin, nemusejí být ve své třídě a nemusí mít svoji paní učitelku (učitele).

8. V případě, že dítě nebo osoba, která s dítětem žije ve společné domácnosti spadá do rizikové skupiny, doporučuje se zákonným zástupců, aby tyto rizikové faktory zvážili a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Rizikové faktory:

a) Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

b) Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchial s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

c) Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.hypertenze.

d) Porucha imunitního systému, např. - při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), - při protinádorové léčbě, - po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

e) Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

f) Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

g) Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

h) Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

9. Po příchodu do MŠ si každý rodič a dítě ihned vydesinfikují ruce (desinfekce bude v šatně MŠ).

10. Při cestě do MŠ i z MŠ je třeba mít ústa i nos zakryty ochrannými prostředky.

11. Před MŠ je třeba dodržovat odstupy 2 metry v souladu s platnými mimořádnými opatřeními (neplatí pro členy rodiny).

12. Osoba, která doprovází dítě do MŠ je povinna mít nos a ústa chráněna rouškou, ústenkou apod.

13. Děti roušky v prostorách MŠ nosit nemusí.

14. Většina aktivit bude probíhat v prostorách školní zahrady (s ohledem na počasí).

15. Počet hraček a pomůcek bude omezen na ty, které mají snadno udržovatelné povrchy.

16. V tomto období je zrušena povinně předškolní docházka.