Aktuality

Prodloužení uzavření MŠ

Vážení rodiče,

v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem, jsem rozhodla o PRODLOUŽENÍ UZAVŘENÍ Mateřské školy Březí.

Rozhodnutí je vydáno z provozních, organizačních a epidemiologických důvodů. Stále je pět zaměstnanců v pracovní neschopnosti.

Buďte prosím trpěliví, nejsem schopna ovlivnit ani urychlit uzdravení zaměstnanců a tím zajistit znovuotevření mateřské školy.

Během příštího týdne zveřejním nové informace.

Sandra Bejdáková, ředitelka školy

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD ÚTERÝ 20. 10.

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že během víkendu se u dalšího zaměstnance projevily typické příznaky pro onemocnění Covid-19, je z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví všech jediný možný postup, a to je uzavřít MŠ.

Uzavření je zatím do odvolání. Věřím však, že po podzimních prázdninách, tj. 2. 11., se ve školce sejdeme všichni zdraví.

Ráda bych po testech napsala, že jsem se mýlila a že jsou všichni zdraví, ale nesu zodpovědnost nejen za Vaše děti, ale také za všechny rodiny, kde by se nákaza mohla rozšířit.

Snížení školného budu řešit při dalším zadávání plateb - tj. v půlce listopadu.

Buďte všichni zdraví.

Sandra Bejdáková

Mimořádná situace - omezení provozu

Vážení rodiče,

oslovuji již Vás poněkolikáté v této podivné době s aktuálními informacemi týkající se naší mateřské školy. Situace ve státě je vážná a bohužel ani v naší mateřské škole tomu není jinak a mojí povinností je Vás s těmito informacemi seznámit.

U dvou zaměstnanců se po “běžném” nachlazení objevily typické příznaky nemoci Covid-19 a průběh u obou není úplně jednoduchý. Okamžitě jsme kontaktovali lékaře a krajskou hygienickou stanici a čekáme na další doporučený postup.

I přesto, že pedagogové mají v systému registrování odběrů přednost, tak se na testy musí čekat.

Nechceme šířit žádnou paniku, protože není nic potvrzené, ale bohužel zatím ani vyvrácené.

V čem jsme se ale shodli se zřizovatelem, je to, že provoz mateřské školy bude od 19.10. 2020 určen pouze pro děti zaměstnaných rodičů.

Vzhledem k tomu, že všechna opatření z per ministrů zdravotnictví a školství zapomínají na mateřské školy, je naší povinností převzít zodpovědnost. Nejen za bezpečnost a ochranu zdraví dětí, rodičů a zaměstnanců, ale také za všechny občany v Březí.

Maminky pečující o druhé dítě na rodičovské dovolené nebo nezaměstnané rodiče tedy žádáme o respektování nově nastavených pravidel vedení mateřské školy a jejího zřizovatele.

Všem ostatním doporučujeme v této době zvážit docházku do MŠ  z důvodu sociálního kontaktu, který je v mateřské škole velmi intenzivní.

Velmi děkuji za pochopení a pomoc při zvládání nelehké situace.

Sandra Bejdáková, ředitelka školy